dongguan Julun  electronics co.,ltd
firma
Produkty
Ceramiczne bezpieczniki samochodowe
Samochodowe bezpieczniki kasetowe
Niskonapięciowy uchwyt bezpiecznika
Bezpiecznik wysokonapięciowy
Bezpieczniki do płytek elektronicznych
Czujnik temperatury termistora
Bezpieczniki resetowalne PTC
Bezpiecznik termiczny
Rezystor termoelektryczny
Rura wylotowa gazu
Rezystor termiczny NTC
Warystor tlenku metalu
Transient Voltage Suppressor Diode
Kondensator poliestrowej folii
Wyłącznik bezpieczeństwa strażaka